!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stam- och våtrumsrenovering

Här presenterar vi information om det pågående arbetet inför stam- och våtrumsrenoveringen.
------------------------------------------------------------------------

Tidplan.

Uppdaterad tidplan, klicka här.

 

Inga egna arbeten

Inget eget byggande parallellt med entreprenadarbeten i lägenheten.

Mera information, klicka här.

  

Kontaktpersoner  Uppdaterat 2018-03-25  
   
Grundval och tillval, under valperioden Michaela Hansson, 0706-87 56 16
Bovärd (Riksbyggen)  michaela.hansson@riksbyggen.se
   
Grundval och tillval, samt tider, efter valperioden och vid arbeten i din lägenhet. Jan Ljungberg, 0703-55 66 14 
Platschef (Bergman & Höök) jan.ljungberg@bergman-hook.se
   
Efterarbeten och garantiarbeten, Övriga projektrelaterade frågor, under byggtid i badrum   Johan Pettersson, 031-7045619
Byggledare (Riksbyggen) johan.pettersson@riksbyggen.se
   
Övriga projektrelaterade frågor, Martin Nilsson, 031-704 68 57
under byggtid i badrum  
Projektledare (Riksbyggen) martin.x.nilsson@riksbyggen.se
   
Evakueringsfrågor  Martin Nilsson, 031-704 68 57
Projektledare (Riksbyggen) martin.x.nilsson@riksbyggen.se
   
Felanmälan efter att badrum är besiktigat  
Riksbyggen Dag & natt  
0771- 860 860  
www.riksbyggen.se/kundtjanst   

 

 


------------------------------------------------------------------------

 

Följande finns att ta del av:

17 Tidplan 2017-03                      

16 Bilder från sammanslaget badrum

15 Översiktlig tidplan Rg 1-48    

14 Tidplan Rubingatan 2 - 7       

13 Frågor och svar från visningskvällar, hösten 2014 

12 Inredningsprogram med olika grundval/tillval  

11 3D-ritningar över samtliga våtrum

10 Inbjudan till extra stämma 28/10

9 Frågor och svar, hösten 2014

8 Inbjudan till Visningslokalen, dag för dag 

7 Informationsmaterial från 6-9 oktober 2014

6 Frågor och svar från medlemsmöten, våren 2014

5 Informationsmaterial vårens möten, 2014

4 Statusundersökningar i fastigheten, 2013-2014
           (se längre ner i texten)

3 Resultat från enkäten, hösten 2013

2 Frågor och förslag från medlemsmöten, våren 2013

1 Presentationsmaterial från medlemsmöten, våren 2013
Uppdaterat.

 

Status 2013-09:

Vi har nu haft ett uppstartsmöte med Riksbyggen så att inventering/statuskontroll kan genomföras under hösten. När detta är klart så vidtar den fas när vi ska ge projektören i uppdrag att ta fram alternativa vägar och föreslå olika omfattningar.

Under början av 2014 tas detaljerade underlag fram och under hösten kommer sedan själva upphandlingen att ske, allt i akt och mening att vi ska kunna starta under 2015.

Styrelsen förordar ett koncept där Riksbyggen gör projektering och byggledning mot ett fastpris. Ett pris som inkluderar alla åtgärder och där vi alltså vid start vet vad kostnaden kommer att bli.

För föreningen är detta stabilt och tryggt, styrelsen kan komma och gå, men styrningen av arbetet rullar på med ett bestämt innehåll, en bestämd kostnad och en bestämd tidplan.

Nästa informationsmöte blir under våren 2014, men redan under hösten kommer ett frågeformulär ut i brevlådorna, där ni får lämna synpunkter och ge besked.

 

Inventeringsenkät

Enkätundersökningen är genomförd hösten 2013 och resultatet kan du se nedan.

 --------------------------------------------------

Statusundersökningar för fastigheten

Nedan kan du titta på de statusundersökningar som genomförts under slutet av December 2013 och som nu ligger till grund för den omfattning styrelsen diskuterar.

Status VA/VVS installationer

Status el-installationer

----------------------------------------------------

Resultatet från Inventeringsenkäten

Klicka HÄR så kommer du till en sammanställning av resultaten.

Endast 293 hushåll besvarade enkäten, men intresset bör öka ju närmare vi kommer.

--------------------------------------------------

Informationsmöten April 2014

Vi genomför nu 4 separata informationsmöten enligt kallelser i respektive trapphus. Materialet vi använder då hittar du genom att klicka HÄR.

--------------------------------------------------

 

Dokument

Inredningsprogram Gbg 31 2016-01-13.pdf 2016-02-19
Tidplanen 1-48.pdf 2015-09-14
Tider trapphus 2-7.pdf 2015-09-09
Inbjudan till extrastämma 28-10-2014_komplett.pdf 2014-10-20
Information 3 stamrenovering_rev D.pdf 2014-10-08
Inventeringsformulär v3_41.pdf 2013-11-22
frågor samt svar från medlemsmöten.pdf 2013-06-12
gbghus31 stamrenovering_rev G.pdf 2013-06-12
Sammanfattning Enkät Gbg 31 201301230.pdf 2014-03-09
Utredning av åtgärder i Elinstallationen Göteborghus 31 dat 131129.pdf 2014-03-09
Utredning installation Göteborgshus 31 dat 2013-12-09 - Rev2014-01-23.pdf 2014-03-09
Visningsbadrum_rg 1-48_lapp i trapphuset.pdf 2014-10-08
Information 2 stamrenovering_rev B.pdf 2014-04-15
Frågor från vår Diskussion och frågestund 3.pdf 2014-10-19
3D - Våtrum Brf Göteborg 31.pdf 2014-10-21
Visningskvällar - Frågor och svar - rev. 150219.pdf 2015-02-25