!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ägarandelspolicy

Styrelsen beslutade att minsta ägarandel för boende i lägenhet ska vara 25 %. Beslutet ska vara giltigt från och med 1/7 2006.

Detta är mot bakgrund av att det blivit vanligare och vanligare att ex vis föräldrar köper en lägenhet för sina barn och att därmed föräldrarna vill stå som ägare. Styrelsens uppfattning är att den som bor i lägenheten ska äga en stor del av lägenheten, just för att på så vis skapa ett ökat ansvar.

En annan aspekt av detta ”föräldraägande” är att det ofta sker i rent spekulationssyfte och därmed inte är något föreningen ska vare sig uppmuntra eller stödja.