!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenhetsregistret

Som vi meddelat tidigare så har staten (genom EU direktiv) ålagt alla ägare av flerfamiljsfastigheter att upprätta ett nytt standardiserat lägenhetsregister. Numera identifieras man genom adress+lägenhetsnummer.

Rubingatans lägenetsnummer finns angivet på framsidan av Medlemspärmen samt är anslaget i trapphusen, men finns även att läsa genom att öppna .PDF filen nedan.

Vid pantförskrivning och/eller försäljning ska fortsatt det ursprungliga (interna) lägenhetsnumret användas. 

Vill du veta mer om lägenhetsregistret så klicka här.

Dokument

Nya lägenhetsregistret för GBGHUS 31_hemsidan 2019-01.pdf 2019-01-14