!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning/Revisorer

Valberedningen består av:

David Parmelund (Sammankallande)
Rubingatan 17
Tel. 0735 53 35 61

Thomas Ahlström
Rubingatan 13

Tomas Afram
Rubingatan 33

 

--------------------------------------------

Föreningsrevisorer är:

P-O Widing
Rubingatan 43
Tel. 031 740 02 37

Owe Eriksson (Suppleant)
Rubingatan 33