!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallspolicy

Avfallshantering på Rubingatan.
Avfallshanteringen är en ömsesidig fråga mellan medlemmar och föreningen. Vi tycker det finns goda förutsättningar på Rubingatan för att det skall fungera bra, om vi alla anstränger oss lite och följer vissa grundregler.

När jag blir tveksam?
Helt säkert kommer du någon gång att hamna i situationer då "instruktionerna" i denna folder inte räcker till.

Generellt gäller:
Har du mycket, skrymmande eller udda avfall som du inte vet var du skall göra av, kontakta skötselpersonalen, dom hjälper gärna till med rådgivning.

Varför stänger vi soprum?
För att minska våra gemensamma kostnader har styrelsen beslutat att soprummen ska stängas. Tyvärr är det så att alltför många medlemmar gör det lätt för sig och sätter in sådant som man ska ta till soptippen direkt i våra soprum, eler sådant som enkelt kan sorteras och läggas för återvinning. 
Vi har trots allt både Återvinningsgårdar, Miljösoprum och containrar vår och höst. 

Vad det egentligen handlar om.
Egentligen handlar avfallshantering om att vi samtidigt med att vi lever i en värld med ändliga resurser där vi måste ta ett ökat ansvar för miljön, så lever vi i en ekonomisk verklighet. I denna verklighet måste vi alla hjälpas åt att hålla kostnaderna nere, även när det gäller vårt avfall.
Ett tips i tiden är att inte bära hem emballage i onödan, lämna det i butiken.


Denna folder innehåller råd och riktlinjer för hur vi skall göra oss av med sopor, skräp och avfall i olika former.

Vad lägger vi var?


1. Återvinning.
Föreningen har byggt upp Återvinningsstationer för just hanteringen av återvinningsbart material. Inom området har vi tre sorteringsstationer för följande kategorier.

Tidningspapper.

Wellpapp, kartong etc.

Hårdplast och mjukplast.

Plåtförpckningar.

Klarglas.

Färgat glas.

Komposterbart.

Småbatterier och glödlampor.

Dessa material skall därför inte slängas i sopnedkasten eller ställas i miljörummen!

2. Miljöfarligt avfall.
Vi har två miljösoprum i området, vid garage 1 och mellan 45-46. I dessa soprum skall följande och endast följande läggas.

Bilbatterier och småbatterier.

Gipsskivor.

Elektronik och elektriska apparater. (Lamparmaturer, TV-apparater, dammsugare, etc.)

Lysrör, lågenergilampor, glödlampor.

Sprayflaskor.

Spillolja.

Fasta oljesmittade saker. (Trasor, oljedunkar, oljefilter.)

Färgburkar.

Vitvaror. (Kylskåp, microugn, spis.)

Detta skall läggas på rätt plats i rätt kärl i något av våra miljösoprum, läs på skyltarna!

3. Grovsopor.
Alla får ta extra ansvar för sina grovsopor.

Vid vår och höststädning finns en eller flera containrar uppställda i området, där kan du kasta större och skrymmande saker. Sätt undan sakerna i i tex. lägenhetsförrådet tills containrarna är på plats.

Har du möbler du vill bli av med, ring någon av de hjälporganisationer som finns , dom hämtar utan kostnad. Har du trasiga möbler och inte kan förvara dom tills containern kommer, transportera dom själv till tippen eller prata med skötselpersonalen.

Renoverar du din lägenhet skall du själv transportera bort byggskräpet, du kan låna släpkärra av föreningen. Anlitar du byggfirma skall dom sköta bortforsling av byggavfallet. Gips kan du lägga i miljösoprummet.
Är det helt omöjligt för dig att hantera bortforslingen, prata med skötselpersonalen, så hjälper dom ill i mån av tid.

4. Hushållssopor.
När du sorterat bort återvinningsbart och miljöfarligt avfall är resten brännbart hushållsavfall.

Allt hushållsavfall skall ner i sopnedkastet.

Textilier. blommor, blandemballage, etc. Skall läggas i sopnedkastet.

Porslin, blomkrukor och liknande, (ej glas) skall ni lägga emballerat i bingen i soprummet.

Frigolit läggs emballerat i soprummet eller i bingen.

Använd inte sopnedkastet nattetid!

Har du frågor om sortering, ring gärna fastighetsservice.
Tel. 49 55 99

Dokument

Vad_kan_komposteras.pdf 2009-10-01
Avfallshanteringspolicy_2009-10-01.pdf 2009-10-01