!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lokalinformation

Lokalinformationen är en lite mer djupgående informationsskrift om vad som gäller för oss som bor på Rubingatan, kanske lite tung men väl värd att läsa igenom. Man är som medlem skyldig att känna till och rätta sig efter vad som gäller i föreningen, lokalinformationen är en bra början.

Mindre uppdateringar gjorda 2018-02.

Dokument

Flik 5 lokalinformation 2018-02.pdf 2018-02-25