!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tips och regler

 

Sammanfattning.

Här sammanfattas i korthet hur föreningen fungerar och vad som gäller hos oss. Vill du läsa lite mer utförligt om föreningen så följ länken "Lokalinformation." Givetvis är du välkommen att kontakta styrelse eller fastighetsservice om det är något du undrar eller vill ha ytterligare information om.

Inflyttning.

I samband med att du flyttar in kommer du att bli kallad till styrelseexpeditionen för en genomgång om regler och möjligheter, det är viktigt att du hörsammar kallelsen och kommer på informationsmötet eftersom det är medlemmens skyldighet att känna till vad som gäller i föreningen.
Läs igenom Medlemspärmen och spara den på ett ställe där du hittar den om du behöver.
Vid ditt första besök på expeditionen går vi också igenom dina nycklar och föreningens passagesystem, det är ju ytterst viktigt att du fått samtliga nycklar till lägenheten och att din passagebricka anpassas efter dina behov.

Energi och sopor.

I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som gemensamt ansvarar för föreningens kostnader. Med en liten ansträngning kan var och en på ett enkelt sätt medverka till att hålla de två tyngsta utgiftsposterna energi och sopor på en rimlig nivå. Låt inte varmvattnet rinna i onödan, vädra inte på vintern med elementen påslagna och sortera dina sopor på de återvinningsstationer som finns inom området. Det finns också två miljösoprum inom föreningen i dessa ställer du miljöfarligt avfall.
OBS! Inga grovsopor i miljörummen!
Grovsopor och byggavfall efter renovering får du själv ombesörja bortforsling av, har du en enstaka grovsopa som du inte vet vad du skall göra av, kontakta fastighetsservice så hjälper de dig.
Två gånger per år i samband med vår och höststädning kommer två container till området, i dessa kan du slänga grovsopor, byggavfall och annat som inte platsar i miljörum eller på återvinningsstationer.

Ordningsregler.

I ett flerfamiljshus med grannar tätt inpå är det viktigt att man följer de ordningsregler som gäller. Ett faktum du säkert kommer att ställas inför är behovet att fräscha upp din lägenhet, tänk då på att användandet av maskiner och handverktyg medför kraftiga störningar. De tider du får borra och banka på är:
Vardagar 08.00 - 20.00 Lördagar 09.00 - 17.00 Söndagar och helgdagar får ingen störande verksamhet förekomma.
I övrigt skall det i princip vara tyst efter kl. 22.00, att det sedan ändå förekommer ljud även efter denna tid är något vi får acceptera med grannar bara ett par cm från oss.
Kanske utbrister du nu "Men jag jobbar ju på dom tiderna, när skall jag kunna renovera min lägenhet?"
Svaret måste tyvärr bli, du får ta ledigt från jobbet eller anlita hantverkare. Dina grannar jobbar också.
Fest vill man ju kanske ha ibland och det är helt ok. Men tänk på att förlägga den till en fredag eller lördags kväll, dämpa ljudet efter 22.00 och tänk på att dina gäster är tysta i uppgången när de går hem framåt natten. Att däremot varje fredag - lördag ha högljudda fester är inte ok. Och kommer vid upprepade klagomål från grannar att leda till åtgärder från föreningen.
Inom området finns ett antal bersåer med tillhörande grillplats, de är givetvis till för att användas. När du är färdig plockar du undan efter dig och tänk på att kol är svårsläckt, även om du hällt vatten på det så kan det finnas glöd kvar och hamnar det i soprummet kan en brand bli följden. Släck gärna glöden med vatten men låt kolet ligga kvar i grillen till nästa dag, alternativt raka ut kolet i en hink med vatten och låt stå i flera timmar.
Även på grillplatserna gäller tänk på ljudnivån efter 22.00!

Ventilation.

Vad beträffar lägenhetsventilationen så styrs utsuget och värmen på elementen gemensamt och är anpassat så att yttertemperatur och vindstyrka ska kompenseras av elementvärmen medan utsuget känner av innetemperaturen. Utsuget justeras med jämna mellanrum in vid sk Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) och förutsätter att riktiga ventildon finns monterade i lägenheten. Senaste OVK genomförde vi under 2009.

Du måste själv se till att du har rätt don monterat och du får inte öka eller minska ventilationen själv. Vill du byta don till ett ”renare” och nyare kan du kontakta Fastighetsservice så får du köpa ett nytt don till självkostnadspris.
Vill du montera köksfläkt eller torktumlare får dessa inte anslutas till ventilationen! En köksfläkt av typen kolfilterfläkt vilken filtrerar luften och sedan blåser ut den i köket igen är dock ok att montera eftersom den inte ansluts till ventilationen. En annan lösning är att man monterar en spiskåpa utan fläkt och motor, denna ansluts till köksventilationen och regleras med ett spjäll som kan öppnas för maximalt utsug under en begränsad tid.

Parkering.

Har du bil och vill hyra garageplats så vänder du dig till Riksbyggen, tel. 0771 860 860. Det är Riksbyggen som sköter all hantering av garageplatserna, uppge var du bor, ditt lägenhetsnummer och ditt ärende så kopplar dom dig rätt. Styrelsen hanterar endast besöksparkeringarna i garagen och kan inte hjälpa till om du vill hyra en "fast" plats. Observera att på tvättplatserna i garagen får inga reparations eller service arbeten förekomma, de är endast till för tvättning och dammsugning av bilen. Givetvis får du inte heller släppa in vänner och bekanta för att tvätta sina bilar på föreningens tvättplatser, gör du det och blir påkommen förlorar du omedelbart rätten att hyra P-plats inom föreningen!

Parabolantenn.

Om du vill montera en parabolantenn är det ok så länge den sitter innanför fasaden, med fasaden menas huskroppens ordinarie yttervägg, alltså inte eventuell utbyggnad på uteplatsen. Ingen del av parabolantennen får sticka ut utanför fasaden och tillstånd av föreningen krävs före montering. Ansökan med ritning på hur montaget är tänkt lämnas på styrelseexpeditionen. Tyvärr är det ibland så att läget på lägenheten inte lämpar sig för att ha parabolen innanför fasaden, det är bara att acceptera. Inga undantag medges.

OBS! Felaktigt monterad parabolantenn kan komma att demonteras genom föreningens försorg och kostnaden härför debiteras medlemmen!